Aansoekvorm 2020

Kliek op die skakel om die aansoek in pdf-formaat af te laai.

Laai Af
Maak seker dat u Acrobat Reader het, druk die vorm, vul dit per hand in en gee die by die skoolkantoor in so gou moontlik. Ter wille van netheid, verkies ons dat u 'n kleur inskrywingsboek by die kantoor kom afhaal, maar as dit nie anders kan nie, is u welkom om die uitgedrukte dokument wat hierby aangeheg is te gebruik.

Ons benodig

1. 2x ID-foto's saam met die leerder se aansoek, asook

2. ‘n Afskrif van die nuutste rapport.

3. Bring asseblief ook 'n afskrif van leerder se ID of geboortesertifikaat,

4. 'n Afskrif van die munisipale rekening waar leerder woonagtig is en laastens

5. Afskrifte van beide Ouers/Voogde se ID dokumnente.

6. Afskrif van doodsertifikaat (indien van toepassing).